Torbjørn Fristed

Torbjørn Fristed

Kandidat til Folketinget

Dansk Folkeparti

DET HANDLER OM AT PASSE PÅ DANMARK

Din stemme:


Jeg vil passe på Danmark og danskerne!


Din hverdag er min mærkesag, og jeg vil fremhæve regionen på landkortet!

Mine mærkesager:


Jeg tør stille krav til indvandrere!

Jeg vil bevare og styrke grænsekontrollen!

Jeg vil reformere begrebet "velfærdsstat" - for det handler om at passe på Danmark!

Vores fællesskab:


Den DNA der binder os sammen som danske er noget særligt. Vi skal værne om vores kultur og dyrke vores fællesskab!